Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Fabová
Učebňa I.A
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kohútová
Učebňa I.B
PRIMA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šályová
Učebňa PRIMA
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Norbert Nagy
Učebňa II.A
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Sučanský
Učebňa II.B
SEKUNDA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Findriková
Učebňa SEKUNDA
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Panáková
Učebňa III.A
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Považanová
Učebňa III.B
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Pajerská
Učebňa III.C
TERCIA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Ruriková
Učebňa TERCIA
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Srnková
Učebňa IV.A
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Veronika Sliačanová
Učebňa IV.B
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Debnárová
Učebňa IV.C
KVARTA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbora Kinková
Učebňa KVARTA
KVINTA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adela Stajníková
Učebňa KVINTA
SEXTA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Igor Stemnický
Učebňa SEXTA
SEPTIMA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renata Szviteková
Učebňa SEPTIMA
OKTÁVA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Snopková
Učebňa OKTÁVA

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria