Navigácia

Oznamy Úloha výchovného poradcu Info o VŠ Integrácia žiakov a poruchy učenia Vyhodnotenie prijatia na VŠ DOD na VŠ, kurzy, oznamy

Výchovný poradca

DOD na VŠ, kurzy, oznamy

Veľtrh vysokých škôl 

 

Oznamy o konaní DOD na vysokých školách

Oznamy o prijímacích skúškach

 • Informácie o prijímacích skúškach na Akadémiu ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši2018_PK_Akademia_OS.docx

 

Ďalšie oznamy

 • Mesačný spravodaj 2017 - SCIO - o výbere VŠ a prijímacích pohovoroch na medicínu - viac
 • Mesačný spravodaj 2017 - SCIO - DOD na VŠ, termíny na podanie prihlášok - viac
 • Národné porovnávacie skúšky - link
 • Mesačný spravodaj 2018 - DOD, termíny prihlášok, .. - viac  
 • Mesačný spravodaj 2018 - február - viac 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria